Terms of use

1. Zgłaszając do systemu swoją stronę internetową, akceptujesz regulamin.

2. Dokonując zgłoszenia musisz zapewnić swojemu wpisowi unikalny i zgodny z prawdą opis.

3. W swoich działaniach musisz przestrzegać prawa polskiego i międzynarodowego.

4. Ponosisz pełną odpowiedzialność za dodawane treści, w tym przedmiot zgłaszanych stron.

5. Administracja zmieni lub usunie treści niezgodne z regulaminem lub z prawem.

6. Regulamin służy serwisowi i może być dostosowywany do jego potrzeb przez administrację. Zmiany w jego brzmieniu są obowiązujące od chwili ich upublicznienia.